Magunkról

Letölthető ismertető füzet angol és német nyelven is.

A Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület (PNYME) a papír- és a nyomdaipar, a könyv- és lapkiadás, a restaurálás, a papírkereskedés és az ezekhez kapcsolódó területeken dolgozó szakemberek ill. tanulók, nyugdíjasok, stb. valamint az ilyen profillal működő vállalkozások önkéntes társulása. Az egyesület minden olyan belépni szándékozó részére nyitott, aki egyetért céljaival és elfogadja alapszabályát. 
Egyéni tagságunk 67 %a felsőfokú, további 4 % a technikusi végzettségű, (2016. december 31-i adat) legnagyobb részt a szakterületünkön tevékenykedő mérnökök, közgazdászok ill. technikusok, köréből kerül ki.

Az Egyesület önálló jogi személy, alapító tagja a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének (www.mtesz.hu).

Az Egyesületnek egyéni és pártoló (jogi) tagjai lehetnek. A tagsági lehetőség nyitott a határon kívül élő kollégáknak és vállalkozásoknak is. A tagok éves tagdíjat fizetnek. Az Egyesület önfinanszírozó, nem-nyereségorientált a 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó civil szervezet és jogosult az SzJA 1 % felajánlások fogadására. Az Egyesület egyéni tagjainak tagdíja 2010 január 01-től: 5 000 Ft/év. Kedvezményes tagdíj (nyugdíjasok, nappali tagozatos diákok ill. szociálisan indokolt esetben a helyi tagcsoport döntése alapján) 2 500 Ft/év. Bankszámlaszámunk, ahova a tagdíjak is utalhatóak: OTP 11713177 - 21450792 - 00000000 vagy bármely OTP fiókban a számlára befizethető.

A jogi státuszú tagok egyéni megállapodás alapján fizetnek tagdíjat.

Az Egyesület célja: szakterületein a tudományos és technikai haladás elősegítése társadalmi eszközökkel, a tagság ismereteinek és szakmai kapcsolatrendszerének állandó bővítése.

Az Egyesület a szakmai tevékenysége

  • előadásokat, klubnapokat, vitaüléseket, ankétokat, szakmai bemutatókat, kiállításokat, szimpóziumokat, konferenciákat, szakmai tanulmányutakat szervez;
  • szakfolyóiratokat és egyéb kiadványokat, oktatási segédleteket szerkeszt és ad ki;
  • az Egyesület hivatalos szakmai folyóiratai: Magyar Grafika (www.mgonline.hu), Papíripar;
  • szakmai továbbképzéseket, tréningeket szervez és a szakterületét érintő állami oktatást segíti, előadókkal és más módon;
  • tanulmányokat, szakvéleményeket dolgoz ki ill. felkérésekre véleményez;
  • tudományos, műszaki, gazdasági gyakorlati feladatok megoldására pályázatokat hirdet, jutalmakat tűz ki, emlékérmeket, díjakat adományoz;
  • különböző kitüntetések adományozására javaslatot tesz;
  • a szakmai hagyományokat ápolja.

Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés. Az Egyesület szervezetében az Elnökség, továbbá szakosztályok, területi (vállalati, intézményi) alapszervezetek működnek.

Az Egyesület operatív vezető szerve az elnökség.

A szervezési, gazdasági és adminisztrációs feladatokat - beleértve a szaklapok kiadói feladatait - a titkárság látja el, melynek élén az ügyvezető igazgató áll.

Az Egyesület taglétszáma 300 (2020. december 31.)

 

Szervezeti felépítés

 

PNYME küldött közgyűlés

Évente ülésező legfőbb döntéshozó szerv

 

Elnökség

(9 tagú, 4 évre választva)

 

Elnök

Fábián Endre (STI Petőfi Nyomda)

 

Alelnökök

Dr. Koltai László, Dr. Novotny Erzsébet

 

Közvetlenül választott tagok

Faragó István, Gyurina László, Szendrei-Nagy Szabolcs

 

Elnökség állandó tagjai

Szakosztályok elnökei (3 fő)

 

Tiszteletbeli elnökségi tag

Szikszay Olivér (sr)

 

 

Ellenőrző bizottság (3 tagú) 

Elnök

Kerekes Imréné

Tagok

Dr. Madai Gyula,

Marczinko Katalin


 


 

Autonóm szakosztályok

 

Nyomdaipari Szakosztály

 

 

Elnök

Schmidt Dániel,

 

Társelnök

Szabó Szabolcs

 

Papíripari Szakosztály

 

Elnök

Panyi Dániel

 

 

Papír-restaurátor  Szakosztály

Elnök

Érdi Marianne,

 

Társelnök

Peller tamás

 

Szaklapok Főszerkesztői

 

Magyar Grafika, Hírlevél

Faludi Viktória (Főállású)

 

Papíripar

Pelbárt Jenő

Kenőpapír

Horváth Pál

 

Ügyvezető titkárság (3 fő főállású munkatárs)

Ügyvezető igazgató

Pesti Sándor

 

Gazdálkodás (pénzügy,számvitel, könyvelés)

Tagnyilvántartás és egyéb tagsági ügyek, statisztika, szervezés:

Fodor Erzsébet

 

Kommunikáció és Magyar Grafika főszerkesztő

Faludi Viktória

 

A PNYME a MTESZ - Műszaki és természettudományi egyesületek szövetsége - alapító tagegyesülete

38 – egyenként is országos hatáskörű, önálló jogi tag szakmai egyesület alkotja

Legfőbb döntéshozó szerve a Szövetségi Tanács amit a tagegyesületek elnökei vagy állandó egyesületi megbízottai alkotjnak.

(PNYME állandó képviselője Pesti Sándor ügyvezető.)

 A MTESZ - felleőtlen gazdálkodása és alkalmatlan vezetés miatt felszámolás alatt áll. Felszámolója a Reorganizációs Nonprofit Zrt. Veres-Bocskay Katalin felszámolóbiztos +36-30-630 7200)

 

 

Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület - Alapítva 1948
Székhely: H-1135 Budapest, Tahi utca 53-59.
Telefon: 783-0347 Fax: 780-6460 E-mail: pnyme@pnyme.hu
Szaklapjaink: Magyar Grafika - Papíripar - Kenőpapír
Megközelíthetőség

Tárhelyszolgáltatónk a 3 in 1 Hosting Bt.